top

Indirim Hesaplayıcı

Orijinal fiyatı ve yüzdeyi girin ve indirim hesaplayıcısını kullanarak indirimi bulmak için hesapla düğmesine tıklayın

Give Us Feedback

İndirimli Fiyat Hesaplayıcı 

İndirim hesaplayıcı, herhangi bir ürünün orijinal fiyatını ve indirim yüzdesini alarak indirimli fiyatı ve tasarrufu bulur. Bu yüzde indirim hesaplayıcısı, sonucu birkaç saniye içinde verir.

İndirim nedir?

İndirim kelimesi, herhangi bir ürünün orijinal fiyatından yapılan indirimi ifade eder. Mal ve ürün satışı için indirimli fiyat, indirimli fiyat olarak adlandırılır. Örneğin, bir marka mal ve hizmetlerinin satışını artırmak istiyorsa, ürünlerinde indirim yapar.

İndirimli fiyatın formülü

Orijinal fiyattan indirimli fiyatı ve indirim yüzdesini bulmak için kullanılan formül aşağıda verilmiştir.

D.P = O.P - (O.P X D/100)

İşte,

  • D.P = indirimli fiyat
  • O.P = orijinal fiyat 
  • D = yüzde olarak indirim

Tasarrufu hesaplamak için formül ise şöyledir:

Tasarruf = orijinal fiyat - indirimli fiyat

İndirimli fiyat nasıl hesaplanır?

İndirimli fiyatı hesaplamak için orijinal fiyatın ve yüzde olarak indirimin bilinmesi gerekir. İndirimli fiyatın nasıl hesaplanacağını anlamak için aşağıdaki örneği izleyin.

Örnek 

Bir ürünün orijinal fiyatı 240$ ve indirim %35 ise, indirimli fiyatı ve tasarrufu bulunuz?

Çözüm 

Adım 1: Verilen bilgileri yazınız.

Orijinal fiyat = O.P = 240$

İskonto (%) = D = %35

İndirimli fiyat = D.P =?

Adım 2: İndirimli fiyatın formülünü alın.

D.P = O.P - (O.P X D/100)

Adım 3: Orijinal fiyat ve indirim değerlerini yukarıdaki formülde yerine koyun.

İndirimli fiyat = D.P = 120$ - (120$ x 35/100)
                                         = 120$ - (12$ x 35/10)
                                         = 120$ - (12$ x 7/2)
                                         = 120$ - (6$ x 7)
                                         = 120$ - (42$)
                                         = 78$

Adım 4: Şimdi tasarrufu hesaplayın.

Tasarruf = orijinal fiyat - indirimli fiyat

            = 120$ - 78$

            = 42$ 

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.