GCF Kalkulator

Skriv inn tall, velg metoden og trykk på Beregn knappen for å finne GCF ved hjelp av GCF kalkulator.

Min required 2 values comma separated

Give Us Feedback

GCF (HCF) kalkulator i et nettbasert verktøy som finner den største felles faktoren i de gitte tallene. Den bruker tre metoder for å beregne GCF.

  1. Liste over faktorer
  2. Divisjonstrinn
  3. Primtallsfaktorisering

Hva er GCF?

GCF er kortform for største felles faktor. Det er det største positive heltallet som deler alle de gitte heltallene. Det er også kjent som største felles divisor (GCD) eller høyeste felles faktor (HCF). 

Hvordan beregne GCF/GCD/HCF?

For å beregne største felles faktor, følg eksemplet nedenfor eller bruk vår kalkulator for største felles divisor ovenfor.

Eksempel:

Finn den største felles deleren blant 5, 10 og 15.

Løsning:

Liste over faktorer

Trinn 1: Skriv ned faktorer for alle tallene.

5 = 1, 5

10 = 1, 2, 5, 10

15 = 1, 3, 5, 15

Trinn 2: Fremhev alle vanlige faktorer og velg den beste.

5 = 1, 5

10 = 1, 2, 5, 10

15 = 1, 3, 5, 15

Her er den eneste felles faktoren i alle faktorene. Så,

GCF (5, 10, 15) = 5

Primtallsfaktorisering

Trinn 1: List opp alle primfaktorer for gitte tall.

5 = 1 × 5

10 = 2 × 5

15 = 3 × 5

Trinn 2: Fremhev vanlige tall. Hvis det er flere vanlige tall i primfaktorer for alle tall, multipliser dem.

5 = 1 × 5

10 = 2 × 5

15 = 3 × 5

GCF (5, 10, 15) = 5

Divisjonstrinnmetode

Trinn 1: Del det største tallet med det minste tallet.

gcf

er fellesfaktoren (CF) på og 15.

Trinn 2: Del nå det gjenværende tallet 10 med CF 5.

hcf

Divisoren som deler tallet helt til slutt vil være GCF.

GCF (5, 10, 15) = 5

GCF tabell

GCF of 24 and 36

12

GCF of 21 and 100

1

GCF of 18 and 24

6

GCF of 18 and 36

18

GCF of 12 and 18

6

GCF of 12 and 16

4

GCF of 12 and 20

4

GCF of 15 and 20

5

GCF of 16 and 24

8

GCF of 9 and 15

3

GCF of 27 and 36

9

GCF of 8 and 10

2

GCF of 8 and 12

4

GCF of 8 and 14

2

GCF of 3,6 and 9

3

HCF of 36 and 48

12

GCF of 2 and 3

1

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.

top