top

GCF Kalkulator

Wprowadź liczby, wybierz metodę i naciśnij przycisk Oblicz, aby znaleźć GCF za pomocą kalkulatora GCF.

Min required 2 values comma separated
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Give Us Feedback

Kalkulator GCF (HCF) w internetowym narzędziu, które znajduje największy wspólny czynnik w podanych liczbach. Wykorzystuje trzy metody do obliczenia GCF.

  1. Lista czynników
  2. Krok podziału
  3. Pierwsza faktoryzacja

Co to jest GCF?

GCF jest krótką formą największego wspólnego czynnika. Jest to największa dodatnia liczba całkowita, która dzieli wszystkie podane liczby całkowite. Jest również znany jako największy wspólny dzielnik (GCD) lub najwyższy wspólny czynnik (HCF). 

Jak obliczyć GCF/GCD/HCF?

Aby obliczyć największy wspólny dzielnik, postępuj zgodnie z poniższym przykładem lub użyj naszego kalkulatora największego wspólnego dzielnika powyżej.

Przykład:

Znajdź największy wspólny dzielnik spośród 5, 10 15.

Rozwiązanie:

Lista czynników

Krok 1: Zapisz współczynniki wszystkich liczb.

5 = 1, 5

10 = 1, 2, 5, 10

15 = 1, 3, 5, 15

Krok 2: Zaznacz wszystkie wspólne czynniki i wybierz największy.

5 = 1, 5

10 = 1, 2, 5, 10

15 = 1, 3, 5, 15

Tutaj jest jedynym wspólnym czynnikiem we wszystkich czynnikach. Więc,

GCF (5, 10, 15) = 5

Pierwsza faktoryzacja

Krok 1: Wypisz wszystkie czynniki pierwsze podanych liczb.

5 = 1 × 5

10 = 2 × 5

15 = 3 × 5

Krok 2: Zaznacz wspólne liczby. Jeśli w czynnikach pierwszych wszystkich liczb jest kilka liczb wspólnych, należy je pomnożyć.

5 = 1 × 5

10 = 2 × 5

15 = 3 × 5

GCF (5, 10, 15) = 5

Metoda kroku podziału

Krok 1: Podziel największą liczbę przez najmniejszą liczbę.

gcf

to wspólny czynnik (CF) 15.

Krok 2: Teraz podziel pozostałą liczbę 10 przez CF 5.

hcf

Dzielnikiem, który całkowicie dzieli liczbę na końcu, będzie GCF.

GCF (5, 10, 15) = 5

Tabela GCF

GCF of 24 and 36

12

GCF of 21 and 100

1

GCF of 18 and 24

6

GCF of 18 and 36

18

GCF of 12 and 18

6

GCF of 12 and 16

4

GCF of 12 and 20

4

GCF of 15 and 20

5

GCF of 16 and 24

8

GCF of 9 and 15

3

GCF of 27 and 36

9

GCF of 8 and 10

2

GCF of 8 and 12

4

GCF of 8 and 14

2

GCF of 3,6 and 9

3

HCF of 36 and 48

12

GCF of 2 and 3

1

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.