top

GCF kalkylator

Ange siffror, välj metoden och tryck på knappen Beräkna för att hitta GCF med GCF kalkylatorn.

Min required 2 values comma separated
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Give Us Feedback

GCF (HCF) kalkylator i ett onlineverktyg som hittar den största gemensamma faktorn i de givna siffrorna. Den använder tre metoder för att beräkna GCF.

  1. Lista över faktorer
  2. Division Steg
  3. Primtalsfaktorisering

Vad är GCF?

GCF är kortformen av största gemensamma faktorn. Det är det största positiva heltal som delar alla givna heltal. Det är också känt som största gemensamma divisor (GCD) eller högsta gemensamma faktor (HCF). 

Hur beräknar man GCF/GCD/HCF?

För att beräkna största gemensamma faktorn, följ exemplet nedan eller använd vår kalkylator för största gemensamma divisor ovan.

Exempel:

Hitta den största gemensamma delaren bland 5, 10 och 15.

Lösning:

Lista över faktorer

Steg 1: Skriv ner faktorer för alla siffror.

5 = 1, 5

10 = 1, 2, 5, 10

15 = 1, 3, 5, 15

Steg 2: Markera alla vanliga faktorer och välj den bästa.

5 = 1, 5

10 = 1, 2, 5, 10

15 = 1, 3, 5, 15

Här är den enda gemensamma faktorn i alla faktorerna. Så,

GCF (5, 10, 15) = 5

Primtalsfaktorisering

Steg 1: Lista alla primtalsfaktorer för givna tal.

5 = 1 × 5

10 = 2 × 5

15 = 3 × 5

Steg 2: Markera vanliga nummer. Om det finns flera vanliga tal i primtalsfaktorer för alla tal, multiplicera dem.

5 = 1 × 5

10 = 2 × 5

15 = 3 × 5

GCF (5, 10, 15) = 5

Uppdelningsstegsmetod

Steg 1: Dela det största talet med det minsta talet.

gcf

är den gemensamma faktorn (CF) av och 15.

Steg 2: Dela nu det återstående talet 10 med CF 5.

hcf

Divisorn som helt delar talet till slut blir GCF.

GCF (5, 10, 15) = 5

GCF tabell

GCF of 24 and 36

12

GCF of 21 and 100

1

GCF of 18 and 24

6

GCF of 18 and 36

18

GCF of 12 and 18

6

GCF of 12 and 16

4

GCF of 12 and 20

4

GCF of 15 and 20

5

GCF of 16 and 24

8

GCF of 9 and 15

3

GCF of 27 and 36

9

GCF of 8 and 10

2

GCF of 8 and 12

4

GCF of 8 and 14

2

GCF of 3,6 and 9

3

HCF of 36 and 48

12

GCF of 2 and 3

1

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.