top

Antiderivativní kalkulačka

Zadejte funkci, proměnnou, horní a dolní mez. Vyberte jednoznačnou nebo neurčitou integrální možnost. Kliknutím na tlačítko Vypočítat najdete antiderivaci pomocí kalkulačky.

+
x
/
(
)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Give Us Feedback

Online integrální (antiderivativní) kalkulačka je nástroj, který hodnotí integrál dané funkce s ohledem na proměnnou. Rovněž vypočítá určitý i neurčitý integrál pro danou funkci.

Tato integrální kalkulačka také ukazuje kroky integrace pro každý výpočet.

Co je integrál?

Integrál lze definovat jako,

Integrál přiřazuje funkce funkcím způsobem, který může definovat objem, posunutí oblasti a dokonce pravděpodobnost." Integrál je inverzní funkce derivátu, a proto je obecně označován jako antiderivativní. 

Proces hledání integrálu je známý jako integrace. Slouží k nalezení oblasti pod křivkou. Symbolem integrace nebo antiderivace je ∫.

Integral

Jak vyhodnotit integrál?

Příklad: Vyhodnoťte následující integrál.

∫ (6x + 2) dx

Řešení:

Krok 1: Aplikujte na funkci linearitu.

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx ------- 1

Krok 2: Řešení 6 ∫ x dx 2 ∫ 1 dx odděleně a místo hodnoty výše uvedené rovnice (1).

 6 ∫ x dx 

Použít pravidlo napájení.

power

6 ∫ x dx = 6x2/2 = 3x2

2 1 dx

Použijte konstantní pravidlo ∫a dx = ax + C.

2 ∫ 1 dx = 2x + C

Krok 3: Řešené integrály vložte do rovnice (1).

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx

= 3x2 + 2x + C

Integrovaný řešič výše provádí všechny tyto kroky a ukazuje vám kompletní výpočet pro vaši jednoduchost.

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.