top

Kalkulator Całek

Wprowadź funkcję, zmienną, górną i dolną granicę. Wybierz opcję całki nieoznaczonej lub nieoznaczonej. Naciśnij przycisk Oblicz, aby znaleźć funkcję pierwotną za pomocą kalkulator całek.

+
x
/
(
)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Give Us Feedback

Kalkulator Całek

Kalkulator całek (pierwotny) online to narzędzie, które oblicza całkę danej funkcji względem zmiennej. Oblicza również całkę oznaczoną i nieoznaczoną dla danej funkcji.

Ten kalkulator całkowy pokazuje również etapy integracji dla każdego obliczenia.

Co to jest całka?

Całkę można zdefiniować jako,

„ Całka przypisuje liczby do funkcji w sposób, który może określić objętość, przemieszczenie powierzchni, a nawet prawdopodobieństwo. Całka jest funkcją odwrotną do pochodnej, dlatego powszechnie nazywa się ją funkcją pierwotną. 

Proces znajdowania całki jest znany jako integracja. Służy do znajdowania obszaru pod krzywą. Symbolem integracji lub funkcji pierwotnej jest ∫.

wykres

Jak wycenić całkę?

Przykład: Oblicz następującą całkę.

∫ (6x + 2) dx

Rozwiązanie:

Krok 1: Zastosuj liniowość do funkcji.

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx ------- 1

Krok 2: Rozwiąż 6 ∫ x dx 2 ∫ 1 dx oddzielnie i umieść wartości w powyższym równaniu (1).

 6 ∫ x dx 

Zastosuj regułę władzy.

reguła

6 ∫ x dx = 6x2/2 = 3x2

2 1 dx

Zastosuj zasadę stałej ∫a dx = ax + C.

2 ∫ 1 dx = 2x + C

Krok 3: Umieść rozwiązane całki w równaniu (1).

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx

= 3x2 + 2x + C

Powyższy integralny solwer wykonuje wszystkie te kroki i pokazuje dla Twojej wygody pełne obliczenia.

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.