top

Integral Hesaplama

Fonksiyonu, değişkeni, üst ve alt sınırı girin. Belirli veya belirsiz integral seçeneğini seçin. integral hesaplama kullanarak ters türevi bulmak için Hesapla düğmesine basın.

+
x
/
(
)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Give Us Feedback

Integral hesaplayıcı

Integral Hesaplama (integral çözücü), belirli bir fonksiyonun integralini bir değişkene göre değerlendiren bir araçtır. Ayrıca verilen fonksiyon için belirli ve belirsiz integrali hesaplar.

Bu integral hesaplayıcı, her hesaplama için entegrasyon adımlarını da gösterir.

Integral nedir?

Bir integral şu şekilde tanımlanabilir:

“ Bir integral, fonksiyonlara hacmi, alan yer değiştirmesini ve hatta olasılığı tanımlayabilecek şekilde sayılar atar. İntegral, türevin ters fonksiyonudur, bu nedenle genellikle ters türev olarak adlandırılır. 

İntegral bulma işlemi entegrasyon olarak bilinir. Eğrinin altında kalan alanı bulmak için kullanılır. İntegrasyon veya ters türev sembolü ∫'dir .

integral

İntegral nasıl değerlendirilir?

Örnek: Aşağıdaki integrali değerlendirin.

∫ (6x + 2) dx

Çözüm:

Adım 1: Fonksiyona doğrusallık uygulayın.

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx ------- 1

Adım 2: 6 ∫ x dx ve 2 ∫ 1 dx'i ayrı ayrı çözün ve değerleri yukarıdaki (1) denklemine yerleştirin.

6 ∫ x dx

Güç kuralı uygulayın.

power

6 ∫ x dx = 6x 2 = 3x 2

2 ∫ 1 dx

Sabit kuralı uygulayın ∫a dx = ax + C.

2 ∫ 1 dx = 2x + C

Adım 3: Çözülen integralleri denklem (1)'e koyun.

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx

= 3x + 2x + C

Yukarıdaki integral çözücü, tüm bu adımları gerçekleştirir ve size kolaylık sağlamak için tam hesaplamayı gösterir.

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.