top

Antiderivativ kalkylator

Ange gränsen för funktion, variabel, övre och nedre gräns. Välj definitivt eller obestämt integrerat alternativ. Tryck på beräkna -knappen för att hitta antiderivativ med hjälp av antiderivativ kalkylator.


This will be calculated:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Give Us Feedback

Online integral (antiderivativ) kalkylator är ett verktyg som utvärderar integralen av en given funktion med avseende på en variabel. Den beräknar också den bestämda såväl som obestämda integralen för den givna funktionen.

Denna integrerade miniräknare visar också integrationsstegen för varje beräkning.

Vad är en integral?

En integral kan definieras som,

” En integral tilldelar nummer till funktioner på ett sätt som kan definiera volym, areaförskjutning och till och med sannolikhet. Integral är invers funktion av derivat, varför det i allmänhet kallas antiderivativt. 

Processen att hitta integral kallas integration. Det används för att hitta området under kurvan. Symbolen för integration eller antiderivativ är ∫.

integrerad graf

Hur utvärderas en integral?

Exempel: Utvärdera följande integral.

∫ (6x + 2) dx

Lösning:

Steg 1: Tillämpa linjäritet på funktionen.

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx ------- 1

Steg 2: Lös 6 ∫ x dx och 2 ∫ 1 dx separat och placera värdena i ekvationen ovan (1).

 6 ∫ x dx 

Tillämpa kraftregeln.

power rule

6 ∫ x dx = 6x 2 = 3x 2

2 ∫ 1 dx

Tillämpa konstant regel ∫a dx = ax + C.

2 ∫ 1 dx = 2x + C

Steg 3: Sätt de lösta integralerna i ekvation (1).

= 6 ∫ x dx + 2 ∫ 1 dx

= 3x + 2x + C

Den integrerade lösaren ovan utför alla dessa steg och visar dig den fullständiga beräkningen för din lätthet.

ADVERTISEMENT
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.

X