top

מחשבון הגבלה

הזן את הפונקציה, המשתנה והגבלה בשדות למטה. לחץ על כפתור החישוב כדי לפתור את המגבלה באמצעות מחשבון גבולות.

+
x
/
(
)

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Give Us Feedback

הגבל מחשבון עם שלבים

מחשבון מגבלות הוא כלי מקוון שמעריך גבולות לפונקציות הנתונות ומציג את כל השלבים. זה פותר גבולות ביחס למשתנה. ניתן להעריך מגבלות בצד שמאל או ימין באמצעות פותר מגבלות זה.

מהם גבולות?

הגבול של פונקציה הוא הערך f (x) מתקרב כמו מתקרב קצת מספר. 

מגבלות חיוניות לניתוח מתמטי וחשבון. הם משמשים גם להגדרת נגזרות, אינטגרלים והמשכיות.

כיצד להעריך גבולות?

השימוש במעריך מגבלות הוא הדרך הטובה ביותר לפתור גבולות, אולם נדון בשיטה ידנית להערכת גבולות. פעל לפי הדוגמה הבאה כדי להבין את השיטה שלב אחר שלב לפתרון גבולות.

דוגמא:

limx→2​(x3+4x2−2x+1) 

פִּתָרוֹן:

שלב 1: החל את פונקציית הגבול בנפרד על כל ערך

שלב 2: הפרד מקדמים והוצא אותם מתפקוד הגבול

 החל את המגבלה על ידי החלפת x = 2  שלב 3

= 1 (2 ) + 4 (2 ) - 2 (2) + 1

= 8 + 16 - 4 + 1

= 21

Finder הגבל מעל גם משתמשת של L'Hopital כלל לפתור גבולות.

ADVERTISEMENT
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.

X