Kalkulator limitów

Wpisz funkcję, zmienną i limit w polach poniżej. Naciśnij przycisk Oblicz, aby rozwiązać limit za pomocą kalkulatora limitów.

+
x
/
(
)
π

Give Us Feedback

Kalkulator limitów z krokami

Kalkulator limitów to narzędzie online, które oblicza limity dla danych funkcji i pokazuje wszystkie kroki. Rozwiązuje granice w odniesieniu do zmiennej. Limity mogą być oceniane po lewej lub prawej stronie za pomocą tego narzędzia do rozwiązywania limitów.

Jakie są granice?

„ Granica z funkcji jest wartością f (x) zbliża się jako zbliża się jakiś numer. 

Granice są niezbędne do analizy matematycznej i rachunku różniczkowego. Są również używane do definiowania pochodnych, całek i ciągłości.

limit graph

Jak ocenić limity?

Korzystanie z ewaluatora limitów jest najlepszym sposobem rozwiązywania limitów, jednak omówimy ręczną metodę oceny limitów. Postępuj zgodnie z poniższym przykładem, aby zrozumieć krok po kroku metodę rozwiązywania ograniczeń.

Przykład:

Limx → 2(x+ 4x-2x + 1) 

Rozwiązanie:

Krok 1: Zastosuj funkcję limitu osobno dla każdej wartości.

= Iimx→2(x3) + Iimx→2(4x2) - Iimx→2(2x) + lIimx→2(1)

Krok 2: Oddziel współczynniki i wyjmij je z funkcji granicznych.

= Iimx→2(x3) + 4 Iimx→2(x2) - 2 Iimx→2(x) + Iimx→2(1)

Krok 3: Zastosuj limit, zastępując w równaniu x = 2 

Iimx→2(x+ 4x− 2x + 1) = 1(23) + 4(22) – 2(2) + 1

Iimx→2(x+ 4x− 2x + 1) = 8 + 16 – 4 + 1

Iimx→2(x+ 4x− 2x + 1) = 21

Wyszukiwarka limitów powyżej również wykorzystuje zasadę L'hopitala do rozwiązywania limitów.

Other Languages

ADVERTISEMENT
X
Allmath loader
AdBlocker Detected!

To calculate result you have to disable your ad blocker first.

top